Kachlová krbová kamna pro Váš hřejivý domov

Servis a reklamace

Na základě písemné smlouvy mezi firmou Kamnářství Alamos a obchodními partnery, zajišťuje servisní 
a reklamační záležitosti týkající se našich výrobků  prodejce ( obchodní zástupce ), u kterého zákazník 
naše výrobky zakoupí.
 
V případě, že Vám prodejce odmítá zajistit servisní a reklamační služby na naše výrobky , které 
Vám prodal, pak prosím kontaktujte naše servisní oddělení, které s Vámi zajistí nápravu .  
 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. . 89/2012 Sb. (dále jen „občanského zákoníku") a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamace spojená s chybnou přepravou (zboží bylo doručeno v poškozeném nebo porušeném stavu) se řídí obchodními podmínkami přepravce, které naleznete na stránkách přepravní společnosti PPL CZ s.r.o v sekci ke stažení/obecné dokumenty/obchodní podmínky.

2.2 Ke každému zboží je přikládána faktura. Tato slouží také jako záruční list, pokud tento není přiložen ke zboží samostatně (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

2.3 Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu na emailovou adresu kamnarstvi-alamos@seznam.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) V případě reklamace zboží kontaktujte obchodníka, který Vám zboží prodal, případně pracovníka internetového obchodu Kamnářství Alamos,

 na e-mailu kamnarstvi-alamos@seznam.cz , nebo telefonicky na 602 940 336.

 Náš pracovník Vám s reklamací pomúže.


b) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny produktu začne záruční doba plynout od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

c) Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v samotném kamnářství, je zde bezplatně opravena. V opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

d) Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží, se do záruční doby nepočítá.

e) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.

f) Reklamace vyřizuje prodejce, nebo servisní středisko firmy Kamnářství  Alamos.

g) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

 

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

• vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce, informace o postupu reklamace přepravy naleznete v sekci Cena dopravy a podmínky.

• neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

• zboží bylo poškozeno zásahem vyšší moci - povodní, požárem apod.

• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

• zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,

• v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat.

 

3.1 Minimální částka za vyřízení takové reklamace je 500,- Kč.

 

4. Povinnosti zákazníka pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení

4.1 Zákazník je povinen:

• předat zboží k opravě dle předem dohodnutého postupu a

• přiložit ke zboží řádně vyplněný záruční list,

• přiložit ke zboží kopii daňového dokladu a dodacího listu,

• písemně vypracovat ke zboží úplný popis závady a pořídit fotodokumentaci.